Interne audit

Het interne auditcomité voorziet de Holding van op risico gebaseerde en objectieve zekerheid, en geeft onafhankelijk advies en inzicht in de risico's.

Bij het vervullen van zijn verantwoordelijkheden houdt het comité zich aan de internationale normen voor interne controle en aan Code Ethiek en Compliance.

Het interne auditcomité is in hoofdzaak verantwoordelijk voor de volgende zaken:

  • evaluatie van het corporate governance-proces en de risicobeheerprocedures;
  • controle op compliance en interne controles;
  • controle van de operationele doeltreffendheid en doelmatigheid;
  • beoordeling van de IT-omgeving en informatiebeveiliging;
  • specifieke evaluaties op verzoek van de belangrijkste belanghebbenden.

De auditcomités assisteren de raden van bestuur van de groepsmaatschappijen bij de evaluatie van de controleomgeving en de governance, het toezicht op de financiële verslaglegging, het monitoren van interne audits en de coördinatie van activiteiten met externe assuranceproviders. Er wordt gestructureerd en periodiek gerapporteerd om de voornaamste belanghebbenden op de hoogte te houden van de status van openstaande kwesties en om ervoor te zorgen dat de aanbevelingen van de interne audit op tijd worden uitgevoerd.

Het interne auditcomité werkt nauw samen met andere assuranceproviders om de efficiëntie te vergroten en dubbel werk tot een minimum te beperken.