HR in één oogopslag

NEQSOL Holding is een diverse, internationale holding met een professioneel team van meer dan 12.000 medewerkers.

Bij NEQSOL Holding wordt de input van medewerkers beschouwd als belangrijkste bedrijfskapitaal. Als gerenommeerd en betrouwbaar bedrijf en verantwoordelijke bedrijfsburger hanteren wij strikte zakelijke, sociale en ethische normen in ons werk voor NEQSOL Holding. Conform onze bedrijfsfilosofie en -principes geven wij hoge prioriteit aan de arbeidsomstandigheden en professionele ontwikkeling van onze medewerkers.

De HR-strategieën van NEQSOL Holding zijn ontworpen ter ondersteuning van onze missie om talent aan te trekken, te ontwikkelen en te behouden voor een duurzaam en goed presterend team.

Het humanresourcesbeleid van NEQSOL Holding is erop gericht haar medewerkers een ongekende en rechtvaardige werkervaring te bieden en personeel duidelijk omschreven doelen te stellen. De aanpak van Holding stelt medewerkers in staat om zich te ontwikkelen in een cultuur waarin persoonlijke groei, diversiteit, inclusie en synergie wordt aangemoedigd als onderdeel van een duurzaam en goed presterend team.

Werving van talent

Het wervings- en selectieproces van NEQSOL Holding biedt gelijke kansen voor alle kandidaten en garandeert transparantie gedurende het hele proces. Wij nemen getalenteerde mensen aan voor posities waar ze de grootst mogelijke impact kunnen hebben en belangrijke waarde kunnen leveren voor NEQSOL Holding.

Diversiteit

Ons diverse team van multinationale medewerkers in verschillende landen werkt synergetisch in een multiculturele omgeving waar ze kunnen groeien en presteren, en waar innovatieve ideeën worden ontwikkeld en uitgevoerd. Door afstemming en de synergie binnen het team van NEQSOL Holding is het mogelijk op uitgebreide schaal te experimenteren en innoveren.

Bedrijfsopvolging en talentmanagement

NEQSOL Holding besteedt grote aandacht aan talent- en opvolgingsmanagement om de duurzaamheid van de talentpool en opvolging binnen de Holding te waarborgen.

Een snel veranderende omgeving, plannen voor lokale en wereldwijde uitbreiding, gediversifieerde sectoren, zakelijke prioriteiten op korte en middellange termijn; dat zijn de drijfveren die het opvolgingsmanagement van NEQSOL Holding stimuleren. Wij koesteren onze talenten door ze ruimte te geven om nieuwe ideeën of oplossingen te verkennen en hun ontwikkeling aan te moedigen. Wij bieden eerlijke en concurrerende beloningen en secundaire arbeidsvoorwaarden en gelijke carrièremogelijkheden in een groeiende omgeving.

Ons opvolgingsprogramma (Succession Readiness Program, SRP) creëert waardevolle, constructieve mogelijkheden voor loopbaanontwikkeling voor het managementteam. Zo is de Holding verzekerd van het juiste talent om de strategische ambities in de toekomst te verwezenlijken. Het programma heeft wereldwijd erkende prijzen gewonnen, waaronder The Stevie ® Awards en Brandon Hall Group HCM Excellence Awards.

Leren en ontwikkelen

NEQSOL Holding investeert in opleiding en ontwikkeling om duurzame groei te stimuleren voor zowel individuele medewerkers als voor bedrijven. Getalenteerde medewerkers krijgen de gelegenheid om professioneel te groeien en bereiken zelfontplooiing door via kennisvergaring waarde toe te voegen aan hun werk voor NEQSOL Holding.

NEQSOL Academy

NEQSOL Academy is opgericht om een volwaardige en impactvolle leercultuur te creëren die maximale interactie tussen medewerkers stimuleert. Daarom werken wij samen met gerenommeerde business schools en blijven we koploper op het gebied van innovatie, en kunnen we flexibel meebewegen met een snel veranderende zakelijke omgeving. NEQSOL Academy helpt leiders nieuwe manieren van denken te ontwikkelen en nieuwe capaciteiten op te bouwen om te kunnen inspelen op snel evoluerende trends in de wereld. Klik op hier voor meer informatie.

Beloning en secundaire voorwaarden

Het beloningsbeleid wordt uitgevoerd conform de wettelijke voorschriften en overeenkomstig het beoordelingssysteem van NEQSOL Holding dat in de gehele groep wordt toegepast. Het beloningsbeleid houdt rekening met marktconforme salarissen, groeps- en bedrijfsstrategieën op lange termijn en individuele prestaties. Bovendien zijn de incentiveprogramma's voor korte en lange termijn erop gericht goed presterende teams te behouden, met inachtneming billijkheid en concurrentievermogen. Onze volledige aanbod secundaire voorwaarden is inclusief maar niet beperkt tot ziektekostenverzekering, levensverzekeringen en andere middelen om het welzijn van medewerkers en daarvoor in aanmerking komende gezinsleden te verbeteren.

Word onze collega

Wij nodigen kandidaten die belangstelling hebben om bij onze holding en dochterondernemingen te komen werken, uit om onze webpagina regelmatig na te kijken op mogelijke vacatures, en hun cv te e-mailen naar recruitment@neqsolholding.com met vermelding van de vacature in de onderwerpregel. Ons recruitmentteam neemt contact op met kandidaten op de shortlist en nodigt ze uit voor een kennismaking.