Beleggingsbeleid

NEQSOL Holding heeft gekozen voor een uitbreidings- en groeistrategie en is daarom zeer actief betrokken bij investeringsactiviteiten.

Onze belangrijkste investeringsactiviteiten omvatten de volgende hoofdcategorieën:

  • fusies en overnames (M&A: Merger & Acquisitions)
  • nieuwe investeringen / Greenfield-investeringen
  • private equity-investeringen
  • beleggingen in effecten

Bij NEQSOL is het beleggingsbeleid een belangrijke leidraad voor het beheren en begeleiden van onze investeringsactiviteiten. Op basis van dit beleid zijn onze zakelijke activiteiten ingedeeld in de volgende categorieën:

  • kernsectoren: de sectoren waar wij sterk vertegenwoordig zijn en concurrentievoordeel hebben;
  • ondernemingen die betrokken zijn bij de kernsectoren: de sectoren waarin wij niet actief of slechts beperkt aanwezig zijn zonder een belangrijk concurrentievoordeel, maar die gerelateerd zijn aan de sectoren waarin wij gespecialiseerd zijn. Wij geloven dat wij, door inzet van onze specialismen en ons concurrentievoordeel in kernactiviteiten, ook in die sectoren een belangrijke speler kunnen worden.
  • sectoren anders dan onze kernsectoren: sectoren waar wij niet vertegenwoordigd zijn en geen expertise hebben, en die binnen ons activiteitenschema geen prioriteit zijn.

Voor de screening van investeringen en tijdens evaluatieprocessen richten wij ons voornamelijk op de kernsectoren en de aan die sectoren gerelateerde bedrijven.

Daarnaast hebben wij in ons beleggingsbeleid een maximale grootte en geografische en andere beperkingen vastgelegd om de beleggingsrisico's beheersbaar te maken en voldoende rekening te houden met de risicobereidheid van de aandeelhouder.

Wij actualiseren ons beleggingsbeleid minstens eenmaal per jaar zodat het beleidsstuk te allen tijde beantwoordt aan de voortdurend veranderende behoeften van de dynamische bedrijfsomgeving en de risicobereidheid van aandeelhouders.