Beleggingsbeleid

In het dynamische zakenleven erkent NEQSOL Holding dat voor echt succes meer nodig is dan alleen ambitie. Het vereist bijvoorbeeld een vooruitdenkende aanpak om te anticiperen op potentiële risico's die groei kunnen belemmeren en activiteiten kunnen beïnvloeden.

Inleiding

Risicobeheer heeft aan belang gewonnen in de bedrijfswereld en trekt steeds meer aandacht van belanghebbenden. Het speelt tegenwoordig een cruciale rol in strategische besluitvorming, helpt organisaties om te gaan met onzekerheid en wordt een integraal onderdeel van hun activiteiten. Het Azerbeidzjaanse kantoor van NEQSOL Holding toont onze toewijding aan robuuste risicobeheerpraktijken en heeft het prestigieuze ISO 31000:2018 Risk Management Certificate behaald, geauditeerd door LRQA - een gerenommeerde dochteronderneming van Lloyd's Register Group Limited, bekend om zijn betrouwbare ISO-certificeringen.

Strategie

NEQSOL Holding erkent het belang van risicobeheer voor het handhaven van goed ondernemingsbestuur. Wij maken gebruik van geavanceerde technieken om buitensporige risico's in specifieke gebieden van ons bedrijf te beperken, met als uiteindelijke doel het maximaliseren van de waarde voor onze aandeelhouders. Onze aanpak, Enterprise Risk Management (ERM), wordt geïmplementeerd in al onze bedrijven en integreert risicobeheer naadloos in onze strategieën en activiteiten. Dit zorgt ervoor dat we de risico's die we identificeren kunnen inschatten en aanpakken terwijl we tegelijkertijd waarde creëren.

Beleid

Bij NEQSOL Holding houden we ons aan internationale normen, waaronder ISO 31000 en het COSO-raamwerk, voor effectief risicomanagement. Om dit mogelijk te maken, hebben we twee cruciale documenten ontwikkeld: het beleid voor risicobeheer van de Holding en de algemene richtlijn voor risicobeheer. Het beleid bepaalt de normen en processen voor het identificeren, beoordelen, prioriteren en beheren van risico's binnen de Holding en haar dochterondernemingen. Als aanvulling op het beleid biedt de richtlijn waardevolle sturing voor besluitvorming, het stellen van doelen en prestatieverbetering. Deze documenten zijn essentiële hulpmiddelen voor personen die betrokken zijn bij het creëren van waarde en het beheren van risico's binnen ons bedrijf.

NEQSOL Holding erkent de diversiteit van de zakenwereld en de unieke risico's die verbonden zijn aan verschillende industrieën en hanteert daarom een proactieve benadering van risicobeheer. Elke dochteronderneming zet een betrouwbaar systeem op maat op om risico's te beheren die specifiek zijn voor haar sector. Dit garandeert een aanpak op maat die potentiële problemen binnen onze gevarieerde portefeuille voorkomt.

Risicocomités

Om de infrastructuur voor risicobeheer verder te versterker heeft NEQSOL Holding verschillende risicocomités opgericht binnen de Groep. Deze gespecialiseerde instanties spelen een centrale rol bij het vormgeven van het risicomanagementlandschap door beleid te formuleren, de implementatie ervan te controleren en te zorgen dat de beste praktijken worden nageleefd. Door effectieve samenwerking tussen verschillende belanghebbenden te stimuleren, dragen de risicocomités bij aan proactieve risico-identificatie, -evaluatie en -beperking, waardoor het ecosysteem voor risicomanagement binnen de Holding en haar gelieerde entiteiten wordt versterkt.

Bovendien geven we prioriteit aan voortdurende verbetering en het delen van kennis. Onze afdeling Risicomanagement organiseert jaarlijks trainingssessies om werknemers een gedegen inzicht te geven in risicomanagementconcepten, belangrijke principes uit ons risicomanagementbeleid en praktische richtlijnen voor het gebruik van risicomanagementinstrumenten. Door deze inspanningen stellen we ons personeel in staat om effectief om te gaan met risico's in hun respectieve functies.