ENERGIE

De groep deed zijn intrede op de markt via bedrijven die begin jaren 90 in de olie- en gasindustrie waren gevestigd.

COMPANIES

De groep deed zijn intrede op de markt via bedrijven die begin jaren 90 in de olie- en gasindustrie waren gevestigd.

Het vergaarde kapitaal uit deze bedrijfsactiviteiten werd vervolgens opnieuw geïnvesteerd in verdere ontwikkeling, wat leidde tot snelle groei en uitbreiding naar de toekomstige bedrijvengroep in de olie- en gasindustrie.

Door de grote vraag naar diensten in de olie- en gasindustrie werden — om het marktaandeel te vergroten — verschillende bedrijven opgericht die gespecialiseerd waren in reparatie- en onderhoudsdiensten.

Eind jaren 2000 hebben wij onze activiteiten verder uitgebreid met nieuwe exploratie- en productieactiviteiten. Op dit moment bezit de unit Exploratie en Productie diverse olie- en gasvelden in verschillende landen. De nadruk ligt op grote, bewezen koolwaterstofbekkens waar geavanceerde techniek en nauwgezette uitvoering van de planning het verborgen potentieel van de reserves kunnen ontsluiten. De unit gebruikt zijn expertise op het gebied van geotechniek om beoordelings- en ontwikkelingstrajecten te ontwerpen, waaronder projecten voor productieverhoging in geëxploiteerde velden.

Onze activiteiten en diensten omvatten:

  • techniek, aankoop, constructie en projectmanagement (EPCM: Engineering, Procurement, Construction and Project Management) voor offshore- en onshoreprojecten;
  • geïntegreerd beheer van de toeleveringsketen en magazijnbeheer en inkoop (PSCM: Procurement and Supply Chain Management);
  • geïntegreerde diensten: exploitatie van olievelden en onderhoud van apparatuur, evenals installatie en levering van turbomachines en dienstverlening voor verbeterde oliewinning;
  • boordiensten: turnkey boor- en productiediensten, evenals werkzaamheden aan olie- en gasputten;
  • exploratie- en productiediensten (E&P: Exploration and Production): verschillende olievelden in eigendom in Azerbeidzjan, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk.

Onze kernwaarden, nadrukkelijk verwoord in de missie en visie van de aandeelhouders en het managementteam, versterken de activiteiten en de reputatie van de groep. De kernwaarden zijn toegespitst op verschillende technische aspecten van het werk en op teambenadering.

Wij presenteren onszelf als een wereldwijd gerenommeerde en betrouwbare bedrijvengroep in de energiesector. Als onderdeel van onze internationale strategie streven wij ernaar ons bewezen succes in nieuwe regio's onder de aandacht te brengen. Het primaire doel van de unit E&P is het opbouwen en beheren van een winstgevende activaportefeuille die geëxploiteerde en niet-geëxploiteerde posities combineert in zowel bestaande als opkomende markten.