Jaarverslag duurzaamheid

Belanghebbenden hebben recht op regelmatige informatie over de algehele operationele en financiële prestaties en stand van zaken van de bedrijvengroep, en over de economische, ecologische en sociale effecten op duurzaamheidskwesties ten gevolge van hun activiteiten.

NEQSOL Holding verzorgt de samenstelling en publicatie van haar jaarverslag met uitgebreide gegevens over de activiteiten van de Holding in het voorgaande jaar. Met het jaarverslag wil NEQSOL Holding haar verantwoording aan belanghebbenden vergroten en inzicht geven in de algehele operationele en financiële prestaties.

Het jaarverslag van NEQSOL Holding bevat de volgende elementen:

  • algemene bedrijfsinformatie
  • operationele en financiële prestaties
  • directieverslag
  • informatie corporate governance
  • accountantsverslag bij de financiële stukken

NEQSOL Holding brengt daarnaast een jaarverslag duurzaamheid uit over de economische, ecologische en sociale effecten van haar dagelijkse bedrijfsactiviteiten. Duurzaamheidsrapportage – de niet-financiële verslaglegging met betrekking tot duurzaamheid en mvo (maatschappelijk verantwoord ondernemen) – helpt de Holding haar bestuursprestaties en economische en sociale prestaties te meten, begrijpen en communiceren, alvorens doelen te stellen en de veranderingen efficiënter en effectiever aan te sturen.

Dit verslag speelt een cruciale rol als actief instrument en platform om belangrijke zaken op verantwoorde wijze met de samenleving te communiceren en volledig transparant te informeren over de uitgevoerde activiteiten.

Omdat wij in verschillende sectoren vertegenwoordigd zijn, erkennen wij dat onze activiteiten een directe invloed hebben op het milieu en de samenleving in het algemeen. Voor de bedrijvengroep is duurzaamheidsrapportage dan ook een waardevolle methode om de impact op duurzaamheidskwesties — variërend van waterverbruik, uitstoot van broeikasgassen, land en biodiversiteit en afvalbeheer tot transparantie, mensenrechten, betrokkenheid van medewerkers en gezondheid en veiligheid op het werk — te overwegen en te beoordelen.

Binnen onze bedrijvengroep hebben wij een zeer efficiënte en werkbare managementstructuur voor duurzame ontwikkeling en duurzaamheidskwesties, waaronder ecologische, economische en sociale kwesties die in het jaarplan van de bedrijven worden behandeld. Op basis van hun jaarlijkse KPI's worden deze plannen vastgesteld en medegedeeld aan de hoofden van de respectieve afdelingen. Het Corporate Center in de Holding fungeert als centrale toezichthouder en zorgt ervoor dat de bijbehorende processen gestroomlijnd verlopen en dat de belangrijkste onderwerpen worden vastgelegd en adequaat gecommuniceerd.