Щорічний звіт зі сталого розвитку

Стейкхолдери мають право регулярно отримувати інформацію про загальні операційні та фінансові показники, та стан справ компаній групи, а також економічні, екологічні та соціальні впливи на питання сталого розвитку, спричинені діяльністю компаній холдингу.

NEQSOL Holding зобов’язується готувати та публікувати річні звіти, які містять вичерпні дані про діяльність Холдингу протягом попереднього року та слугують для підвищення підзвітності NEQSOL Holding перед зацікавленими сторонами. Наш Холдинг має на меті використовувати такі звіти, щоб надавати зацікавленим сторонам розуміння загальних операційних і фінансових показників.

Річний звіт NEQSOL Holding складається з наступних елементів:

  • Загальна корпоративна інформація
  • Операційні та фінансові показники
  • Звіт директора
  • Інформація про корпоративне управління
  • Аудиторський висновок про фінансові звіти

NEQSOL Holding також випускає щорічні звіти щодо сталого розвитку, а саме економічного, екологічного та соціального впливу своєї щоденної діяльності. Звітність у сфері сталого розвитку є нефінансовою звітністю, яка допомагає Холдингу вимірювати, розуміти та повідомляти про свої економічні, екологічні, соціальні та управлінські показники, перш ніж встановлювати цілі, а також керувати змінами ефективніше та результативніше.

Цей звіт відіграє вирішальну роль як активний інструмент і платформа для відповідального та своєчасного інформування суспільства про ключові питання, стан справ та напрями розвитку.

Будучи представленими в різних галузях, ми визнаємо, що наша діяльність має прямий вплив на довкілля та громадськість у цілому. Таким чином, цінність звітності щодо сталого розвитку полягає в тому, що вона дає змогу нашим холдинговим компаніям розглянути та оцінити їхній вплив на питання сталого розвитку, починаючи від споживання води, викидів парникових газів, впливу на якість ґрунту та біорізноманіття, управління відходами до прозорості, управління правами людини, активного залучення співробітників та охорони праці.

В усіх компаніях нашої групи ми маємо дуже сильну та ефективну структуру управління сталим розвитком, а питання сталого розвитку, включаючи екологічні, економічні та соціальні питання, охоплюються їхніми річними планами дій. Ці плани визначаються та доводяться до керівників відповідних відділів на основі їхніх річних KPI. Відповідно, Корпоративний центр у холдингу діє як централізований керівний орган, який контролює процеси, забезпечуючи економічність пов’язаних процесів і веде до того, що найважливіші та суттєві теми залишаються весь час у центрі уваги та відповідно комунікуються

Річний звіт про сталий розвиток Bakcell за

1 MB