Корпоративне управління

Корпоративне управління все більше стає одним із ключових факторів на шляху прискорення та більш повного досягнення корпоративних цілей для багатьох корпорацій.

Вірогідно, це пов’язано з усвідомленням того, що основною метою корпорацій має бути створення довгострокової реальної цінності для своїх клієнтів з одного боку, і багатства (примноження капіталу) для акціонерів з іншого, проте вкрай важливо, щоб всі рішення і дії корпорацій сприяли також соціальному добробуту та екологічній стійкості.

Добре налагоджена система корпоративного управління NEQSOL Holding доводить нашу тверду прихильність підтриманню внутрішньої та зовнішньої підзвітності, а також найвищим стандартам ділової етики та поведінки.

Послідовний підхід NEQSOL Holding до корпоративного управління спрямований на підвищення довгострокової прибутковості, дотримуючись розумних методів управління ризиками, а також на створення довгострокової вищої та стійкої акціонерної вартості, шляхом узгодження інтересів акціонерів та професійного персоналу. Ми постійно вдосконалюємо нашу структуру корпоративного управління, щоб постійно забезпечувати та підтримувати доброчесність у всіх наших діях. Ефективне управління є основою нашої корпоративної культури.

Наша кінцева мета — відповідати очікуванням акціонерів щодо ефективного корпоративного управління, та діяти згідно ширшої корпоративної відповідальності NEQSOL Holding перед своїми клієнтами, партнерами та іншими зацікавленими сторонами, а також перед спільнотами та середовищем, у якому працює холдинг.

NEQSOL Holding — це міжнародна група компаній, представлена в кількох географічних регіонах. Ми прагнемо продовжувати вдосконалювати нашу систему корпоративного управління, щоб відповідати нормативній базі у кожній юрисдикції.

Наші ключові принципи корпоративного управління ґрунтуються на розділенні власності та управління, а також залученні висококваліфікованої команди виконавчого керівництва відповідно до суворої внутрішньої політики комплаєнсу та повної підтримки незалежних рад директорів. У NEQSOL Holding ми всі віримо, що ефективне корпоративне управління може бути реалізоване лише завдяки сильним професійним лідерським навичкам і якостям нашої управлінської команди, а також через партнерство з нашими відданими членами команди.

Кожна з компаній групи Холдингу має власну раду директорів, яка складається з висококваліфікованих та авторитетних незалежних професіоналів. Ради директорів як керуючий орган мають повноваження приймати стратегічні рішення для компаній групи. Роль і дії правління повинні доповнювати, покращувати та підтримувати роботу управлінської команди, водночас вони повинні допомагати захищати та розвивати інтереси акціонерів, і створювати довгострокову цінність для сталого розвитку.

Головний офіс NEQSOL Holding виконує роль корпоративного центру, який координує стратегічний та фінансовий нагляд всередині організації. Практично всі важливі проекти та транзакції, такі як злиття та поглинання, інвестиції, реструктуризація, оцінка, фінансовий аналіз проектів і спільні підприємства, управляються командою Корпоративного центру. Для підвищення ефективності рішень, прийнятих Радами директорів, і підготовки рекомендацій існує щомісячне засідання Виконавчого комітету (ExCom), який координує дії між Корпоративним центром і Радами директорів.

Кожна компанія NEQSOL Holding несе відповідальність за постійний перегляд і вдосконалення своєї діяльності, і Рада директорів не є винятком. NEQSOL Holding застосовує різноманітні інструменти та методи, які дозволяють проводити незалежну оцінку та постійний перегляд ефективності правління, щоб підтримувати найвищі стандарти професійної діяльності, ділової етики та комплаєнсу, зберігаючи міцні професійні відносини між незалежними директорами та менеджментом. Сильна система корпоративного управління є ключовою особливістю NEQSOL Holding, яка прокладає шлях до залучення досвідчених членів Ради директорів та відбору найкращих та найталановитіших регіональних та міжнародних менеджерів.

NEQSOL Holding постійно демонструє високі показники як в операційному, так і в фінансовому плані. Холдинг наполегливо заохочує та сприяє прозорості, яка спостерігається також в усіх його філіалах, щоб продемонструвати та підтримувати найвищий рівень прозорості у своїй діяльності, стосунках, а також на робочих місцях.

Податкова прозорість визначена як ключова політика компаній групи NEQSOL Holding у всіх юрисдикціях. Наразі компанії групи сплатили різних видів податків на суму, еквівалентну 1,3 млрд доларів США