Внутрішній аудит

Департамент внутрішнього аудиту надає холдингу об’єктивну та достовірну оцінку, включаючи оцінку ризиків, а також консультації та інсайти, опрацьовані на найвищому рівні незалежності.

Департамент застосовує Міжнародні стандарти внутрішнього аудиту та принципи Кодексу етики під час виконання своїх обов’язків.

Функціональний відділ внутрішнього аудиту в основному відповідає за наступне:

  • перегляд процесів корпоративного управління та процедур управління ризиками;
  • аудит комплаєнсу та внутрішнього контролю;
  • аудит ефективності та результативності операційної діяльності;
  • оцінка середовища управління ІТ та інформаційної безпеки;
  • спеціальні перевірки за запитами ключових зацікавлених сторін.

Аудиторські комітети допомагають Раді директорів компаній холдингу в оцінці ефективності контролю середовища та практик управління, нагляді за процесом фінансової звітності, моніторингу діяльності внутрішнього аудиту та координації діяльності із зовнішніми постачальниками послуг. Департамент провадить періодичне та структурне звітування, щоб ключові зацікавлені сторони були обізнані про стан надзвичайних питань і гарантували своєчасне виконання рекомендацій внутрішнього аудиту.

Відділ внутрішнього аудиту тісно співпрацює з іншими службами, щоб підвищити ефективність і мінімізувати дублювання функцій