Norm

Op de productielocatie van Norm Cementfabriek worden de nieuwste technologieën ingezet om de locatie jarenlang efficiënt en doeltreffend te laten functioneren.

Cementfabriek Norm is de grootste cementfabriek in de Zuidelijke Kaukasus, met een productiecapaciteit van 5300 ton stenen per dag en 2,1 miljoen ton cement per jaar.

De fabriek heeft een oppervlakte van 80 hectare en ligt in het district Garadakh in Bakoe, Azerbeidzjan. Het gebied is rijk aan belangrijke grondstoffen, kalksteen en klei. Bijproducten zoals vulkanische as worden op de plaatselijke markt aangekocht. Met de grondstoffenreserves die de fabriek in eigendom heeft, is de productie enkele tientallen jaren gegarandeerd. Met de basis van minerale hulpbronnen op de productielocatie gecombineerd met nog niet volledig benutte capaciteit, kan de fabriek de productieoutput indien nodig aanzienlijke verhogen.

Omdat Norm Cementfabriek vanaf het begin moest worden opgebouwd, was in het gebied een volledige nieuwe infrastructuur nodig. In dit kader werd een hoogspanningsleiding van 15 km lengte aangelegd, en werd het Sangachal Electrical Substation herbouwd om het vermogen ervan te verhogen tot 200 MVA. Daarnaast werden een toegangsweg en water- en gasleidingen aangelegd, en een glasvezelnetwerk om internet- en communicatiediensten in het gebied te kunnen aanbieden.

In de fabriek van Norm worden de nieuwste technologieën ingezet om de locatie jarenlang efficiënt en doeltreffend te laten functioneren. De belangrijkste technologische apparatuur werd geleverd door toonaangevende producenten uit Duitsland, Frankrijk, Zwitserland, Nederland en andere Europese landen. Deze apparatuur garandeert hoogwaardige productie, veilig en doeltreffend werken, en is energie-efficiënt. Daarnaast voldoet Norm met deze techniek aan alle EU-wetgeving.

Er wordt speciale aandacht besteed aan de kwaliteit van het geproduceerde cement. De fabriek beschikt over moderne cement- en betonlaboratoria en werkt nauw samen met het wereldwijd bekende onderzoeksinstituut VDZ (Verein Deutscher Zementwerke) in Duitsland. Alle cementproducten van Norm worden volgens Europese normen geproduceerd. Daarnaast is Norm actief lid van de European Cement Research Academy (ECRA).

Norm Cementfabriek is houder van ISO 9001-, ISO 14001- en OHSAS 18001-certificaten voor kwaliteitscontrole, milieubescherming, en gezondheid en veiligheid op het werk.

Norm heeft altijd een sterke positie ingenomen op de lokale cementmarkt. Terugkijkend op de afgelopen jaren is de constante groei van het jaarlijkse productievolume van de fabriek te danken aan de leidende marktpositie van het merk. De ingebruikneming van Norm Cementfabriek heeft aanzienlijke invloed gehad op de stijging van de cementproductie in het land.

Norm heeft vanaf het moment van oprichting aan al zijn sociale verplichtingen voldaan en blijft succesvolle projecten uitvoeren op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Een van die projecten is Norm Ustalar Klubu (Masters Club). De Club werd opgestart in 2016 en is nu ruim drie jaar actief. Momenteel heeft de Club 4000 leden. Sinds de start van Norm Ustalar Klubu werden 44 bewustwordingstrainingen georganiseerd in verschillende steden en districten van Azerbeidzjan. De voordelen van de Masters Club gelden niet alleen voor de masters, maar ook voor de eindgebruiker en meer algemeen voor de gemeenschap. Behalve het trainingsaanbod voor eigen medewerkers is Norm ook een actieve samenwerkingspartner voor externe beroepsopleidingen. In 2018 is het bedrijf een samenwerking aangegaan met twee lokale scholen voor beroepsopleidingen. Stagiairs van de beroepsopleiding kunnen sindsdien een deel van hun stage in de bedrijfssector doen en praktijkervaring opdoen.

Norm is de grootste cementproducent in de regio. Voor de toekomst van het bedrijf heeft Norm zich ten doel gesteld zijn productassortiment uit te breiden om, met behulp van de beste technologieën, de lokale bouw beter van dienst te kunnen zijn en de toepassing van moderne bouwtechnologieën te ondersteunen.

In 2021 was Norm het eerste cementproducerende bedrijf in de Zuidelijke Kaukasus met een certificering van het American Petroleum Institute (API), en startte het bedrijf conform de API-eisen met de productie van cement voor oliebronnen. De certificering werd goedgekeurd na een succesvolle audit uitgevoerd door het instituut, en bevestigt dat het productieproces van Norm voldoet aan de internationaal erkende API-specificaties voor de productie van cement voor olieputten. Met de levering van API-gecertificeerd cement voor olieputten draagt Norm bij aan de groei van de olie- en gassector in de gehele Zuidelijke Kaukasus.

Meer informatie kunt u vinden op www.norm.az