Risklərin İdarə Edilməsi

NEQSOL Holding dinamik biznes mühitində əsl uğurun ambisiyadan daha çox tələb etdiyini anlayır və böyüməyə mane olan və əməliyyatlara təsir edən potensial riskləri proqnozlaşdırmaq və onlarla mübarizə aparmaq üçün qabaqcıl yanaşma tələb edir.

Giriş

Risklərin idarə edilməsi biznes dünyasında mühüm əhəmiyyət kəsb edərək maraqlı tərəflərin diqqətini artırdı. Strateji qərarların qəbul edilməsində həlledici rol oynayan risklərin idarə edilməsi təşkilatlara qeyri-müəyyənliyin öhdəsindən gəlməyə kömək edir və əməliyyatların ayrılmaz hissəsinə çevrilir. NEQSOL Holding-in Azərbaycan ofisi güclü risklərin idarə edilməsi təcrübələrinə sadiqliyini nümayiş etdirməklə, etibarlı ISO sertifikatı ilə tanınan Lloyd's Register Group Limited-in tanınmış törəmə şirkəti olan LRQA tərəfindən yoxlanılan ISO 31000:2018 Risk İdarəetmə Sertifikatı ilə uyğunluq əldə edib.

Strategiya

NEQSOL Holding güclü korporativ idarəetmənin qorunmasında risklərin idarə edilməsinin əhəmiyyətini anlayır. Biz biznesimizin xüsusi sahələrində yüksək riski azaltmaq məqsədilə qabaqcıl üsullardan istifadə edir və səhmdarımız üçün maksimum dəyər əldə edirik. Müəssisə Risklərinin İdarəedilməsi (ERM) yanaşmamız bütün şirkətlərimizdə tətbiq edilir və risklərin idarə edilməsini strategiyalarımıza və əməliyyatlarımıza mükəmməl inteqrasiya edir. Bu, dəyər yaradarkən qarşılaşdığımız riskləri idarə etməyə və qiymətləndirməyə imkan verir.

Siyasət

NEQSOL Holding-də risklərin effektiv idarə edilməsi üçün beynəlxalq standartlara, o cümlədən ISO 31000 və COSO təlimatlarına riayət edirik. Bunu asanlaşdırmaq üçün biz iki mühüm sənəd hazırlamışıq: Holdinq Risklərinin İdarə Edilməsi Siyasəti və Risklərin İdarə Edilməsi Təlimatları. Siyasət holdinq və onun törəmə şirkətlərində risklərin müəyyən edilməsi, qiymətləndirilməsi, prioritetləşdirilməsi, eləcə də idarə edilməsi üçün standartları və prosesləri müəyyən edir. Siyasəti tamamlayan Təlimat qərarların qəbulu, obyektiv təyin edilməsi və fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi üçün mühüm qaydalar təqdim edir. Bu sənədlər holdinq daxilində dəyər yaratmağa və riskləri idarə etməyə cəlb edilmiş şəxslər üçün əsas resurslar rolunu oynayır.

İş dünyasının çoxşaxəliliyi və müxtəlif sənayelərlə bağlı unikal risklər nəzərə alınsa, NEQSOL Holding risklərin idarə edilməsinə proaktiv yanaşma tətbiq edir. Hər bir törəmə şirkət öz sənayesinə xas olan riskləri idarə etmək üçün uyğunlaşdırılmış etibarlı sistem yaradır və bizim müxtəlif portfelimizdə potensial problemlərin qarşısını alan fərdi yanaşmanı təmin edir.

Risk Komitələri

NEQSOL Holding risklərin idarə edilməsi infrastrukturunu daha da gücləndirmək üçün qrup daxilində Risk Komitələri yaradıb. Bu komitələr risk siyasətlərinin formalaşmasını, icraatlarına nəzarəti və qabaqcıl təcrübələrə riayət olunmasını təmin etməklə risklərin idarə edilməsi bünövrəsini formalaşdırır. Risk Komitələri aidiyyəti qurum və şəxslər arasında məlumat mübadiləsini həyata keçirərək, risklərin aktiv şəkildə müəyyən edilməsinə, qiymətləndirilməsinə və təsirinin azaldılmasına töhfə verir. Beləliklə, holdinq və onun törəmə şirkətləri daxilində risklərin idarə edilməsi ekosistemi güclənir.

Bundan əlavə, biz davamlı təkmilləşməyə və bilik mübadiləsinə üstünlük veririk. Risklərin İdarə Edilməsi bölməmiz əməkdaşlarımız üçün illik təlimlər keçirməklə risklərin idarə edilməsi konsepsiyaları və alətlərindən istifadəsinə dair praktiki təlimatlar verir, həmçinin Risklərin İdarə Edilməsi Siyasətində qeyd olunan prinsiplər haqqında məlumatlandırır. Bu səylər vasitəsilə işçi qüvvəmizə riskləri effektiv şəkildə idarə etmək üçün müvafiq rollarında səlahiyyət veririk.