Tikinti Materialları

Norm şirkəti hazırda Cənubi Qafqazda ən böyük sement istehsalçısıdır.

ŞİRKƏTLƏR

Holdinq son on ildə regionda aparıcı mövqe tutan ən yaxşı tikinti qrupunu yaratmaq məqsədilə tikinti xidmətləri və materialları bazarlarına çıxaraq, yüksək keyfiyyət və təhlükəsizlik standartlarını müəyyən etmiş və sənayedə etalon rolunu oynamışdır.

Energetika sənayesi üçün tikinti ilə bağlı müxtəlif xidmətlərlə yanaşı, Qrup sement və digər əlaqəli tikinti materiallarının istehsalı ilə də fəal məşğul olur. 2013-cü ildə yaradılmış Norm şirkəti hazırda Cənubi Qafqazda ən böyük sement istehsalçısıdır.

Norm şirkətinin missiyası regionda dayanıqlı inkişafın sürətləndirilməsindən, regional lider kimi inkişafa təkan verilməsindən və müştərilərin, əməkdaşların, icmaların və digər maraqlı tərəflərin rifahının yüksəldilməsindən ibarətdir.

Tikinti materiallarının istehsalı, tikinti və tikinti xidmətləri sayəsində şirkət hər bir ailənin öz evinə sahib olmaq arzusunu reallaşdırmağa, hökumət və biznesin güclü iqtisadi inkişafı təmin edən dayanıqlı infrastruktura olan tələbatını, yeni iş yerlərinin yaradılmasını və yerli məhsul və xidmətlərdən istifadəni təmin etməyə çalışır.

Holdinq yeni istehsal meydançalarının tikintisi, qabaqcıl texnologiyaların tətbiqi və Azərbaycanda sınanmış təcrübələrin tətbiqi yolu ilə bu sənayenin inkişafına öz töhfəsini verir. Şirkət uzun illər ərzində müəssisənin səmərəli və effektiv istismarını təmin etmək üçün sement zavodunda ən qabaqcıl texnologiyaları tətbiq etmişdir.

Zavod son məhsulun emalı üçün əhəngdaşı, gil, mergel kimi əsas xammal materialları, eləcə də hematit, trass və vulkan külü kimi əlavə materiallarla zəngin yataqlardan istifadə edir. Zavodun mineral-xammal bazası onun istehsal gücünü əhəmiyyətli dərəcədə artırmağa imkan verir. Zavod tikinti materiallarına olan tələbatı ödəyir, regionun iqtisadi inkişafını dəstəkləyir və daimi məşğulluğa əhəmiyyətli töhfə verir.

Norm bazarda etibarlı tikinti materialları istehsalçısı kimi lider mövqeyini qoruyub saxlamaq üçün beynəlxalq sement və beton standartlarını tətbiq etməkdə maraqlıdır. Şirkət öz inkişaf strategiyasının tam şəkildə həyata keçirilməsində fəal iştirak edir və öz fəaliyyətini tikinti sənayesinin davam edən dinamikası ilə vaxtında əlaqələndirir.