Комплаєнс

Дотримання найкращих практик комплаєнсу та етики у відносинах із стейкхолдерами є одним із головних пріоритетів NEQSOL Holding у веденні бізнесу.

Ми будуємо свою бізнес-практику на принципах сталого розвитку та корпоративної соціальної відповідальності. З огляду на це, NEQSOL Holding запровадив комплексну програму корпоративної етики та комплаєнс для всіх співробітників, постачальників і ділових партнерів. Програма керується та підтримується такими політиками та процедурами, як:

- Кодекс поведінки (CoC – Code of Conduct) – це набір ключових цінностей і принципів, який забезпечує основу для нашої ділової поведінки. Кодекс служить основним джерелом інформації для наших співробітників, клієнтів та всіх зацікавлених сторін, та спирається на відповідні документи, процедури та інструкції Холдингу.

- Політика протидії хабарництву та корупції (Політика ABC) – визначає наші обов’язки щодо боротьби з хабарництвом та корупцією та допомагає уникнути неналежної та незаконної поведінки. Політика заохочує порядну та етичну поведінку в Холдингу відповідно до міжнародних систем управління протидії хабарництву, законів і нормативних актів, а також інших стандартів і найкращих світових практик.

- Незалежна гаряча лінія – слугує механізмом анонімного інформування, який надає можливість повідомити про незаконну, неетичну чи неналежну поведінку.

- Програми підвищення обізнаності та навчання – курс навчальних занять з комплаєнсу, щоб допомогти працівникам Холдингу та підрядникам зрозуміти наші цінності та процедури пов’язані з запобіганням хабарництву та корупції, а також інформування щодо заходів, які можуть бути вжиті у разі таких порушень.

- Перевірка безпеки та належна обачність (Due Diligence) – процедури та процеси, які спрямовані на вивчення та перевірку кожного постачальника та підрядника нашого Холдингу перед тим, як вступити в ділову угоду з нами.

- Моніторинг і спостереження – численні перевірки та дослідження, що проводяться на постійній основі, щоб перевірити ефективність процедур у робочих умовах та виявити недоліки, які можуть виникати під час їх виконання.

Політика та процедури комплаєнсу NEQSOL Holding встановлюють фундаментальні принципи колективної та індивідуальної поведінки, яких повинен беззастережно дотримуватися весь персонал усіх компаній групи. Ми прагнемо відповідати найкращим міжнародним стандартам комплаєнсу та корпоративного управління.

Обидві компанії NEQSOL Holding і Nobel Energy (раніше Nobel Oil Services) отримали сертифікат ISO 37001:2016. Це перший міжнародний стандарт, який підтверджує ефективне впровадження ABMS, системи управління для боротьби з протиправними діями. Сертифікація ABMS, як важлива частина етики та комплаєнсу, забезпечує запобігання, виявлення та реагування на будь-які незаконні дії шляхом застосування міжнародних стандартів і найкращих практик у цій сфері. Сертифікати були видані після успішного аудиту, проведеного компанією LRQA, яка є частиною британської Lloyd's Register Group Limited.

NEQSOL Holding постійно вдосконалює систему комплаєнсу для аналізу та зниження корупційних ризиків, включаючи інтеграцію антикорупційних практик.

Для NEQSOL Holding комплаєнс означає високі стандарти ділової етики та професійної поведінки. Політика корпоративної поведінки та ділової етики є основоположними принципами внутрішньокорпоративної взаємодії, взаємодії з клієнтами, діловими партнерами, державними органами та зовнішніми контрагентами.

Контакти гарячої лінії

Щоб підтримувати належні канали для фіксації та подальше своєчасне розслідування, ми заохочуємо всіх наших співробітників та інші зацікавлені сторони повідомляти нашого менеджера з корпоративного управління та комплаєнсу про будь-яку підозрілу, невідповідну або незаконну поведінку, використовуючи наведені нижче контакти гарячої лінії:

Поштова адреса: Baku Bay Tower, проспект 8-го Листопада, 113, Баку, Азербайджан

Мобільний телефон: +994 12 3104004

Електронна адреса: compliance@neqsolholding.com

Політики, Заяви та Процедури

 

Норми поведінки

0.2 MB

Політика протидії хабарництву та корупції

0.3 MB

Гаряча лінія відповідності та процедура звітування

0.3 MB