NIEUWS EN MEDIA

NEQSOL Holding ondersteunt de renovatie van woongebouwen en wegen in Bina

Conform haar beleid voor maatschappelijk verantwoord ondernemen is NEQSOL Holding actief betrokken bij meerdere sociale projecten en activiteiten. Het werk omvat ook diverse restauratie-, herstel- en bouwprojecten die op initiatief van het districtsbestuur Khazar en met financiële steun van NEQSOL Holding worden uitgevoerd in de nederzetting Bina.

In de centraal gelegen woonwijk werden twee gebouwen gerenoveerd, waaronder 16 entrees en 240 appartementen voor 1000 bewoners. Onder andere werden de gevels en de binnen- en buitenkant van de entrees hersteld, daken geïsoleerd en gereconstrueerd, kregen de appartementen kunststof ramen en werd er een centraal antennesysteem geïnstalleerd.

De Muhammad Fuzulistraat (2,2 km) en omliggende infrastructuur waarvan ongeveer 650 bewoners in de woonwijk gebruikmaken, zijn in oktober herbestraat en in gebruik genomen. Er is 17.145 m2 asfalt aangelegd en 2000 meter aan trottoirs op de hoofd- en zijwegen van de gebouwen. Om woongebouwen en wegen te beschermen tegen regenwater werden drie betonnen tanks met een totale inhoud van 450 m3 gebouwd, 2100 meter waterleidingen aangelegd en 55 drainageroosters geplaatst.

In de woonwijk Atchilig zijn een postkantoor en een eerstehulppost in aanbouw. Momenteel moeten de inwoners voor deze diensten nog naar andere gebieden reizen.

Daarnaast heeft de Holding vorig jaar steun verleend voor de herbestrating van de Nizami Abbasovstraat (1,5 km), de Khaganistraat (1,6 km) en de omliggende infrastructuur waarvan circa 1000 mensen gebruikmaken.

NEQSOL Holding is een diverse bedrijvengroep actief op het gebied van energie, telecommunicatie, hightech en bouw in het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Turkije, Azerbeidzjan, Oekraïne, Georgië, en de Verenigde Arabische Emiraten.