Nobel Energy

Nobel Energy Xəzər regionunda və ondan kənarda enerji sahəsində inteqrə olunmuş xidmətlər göstərən şirkətlər qrupudur.

Nobel Energy Xəzər regionunda və ondan kənarda enerji sahəsində inteqrə olunmuş xidmətlər göstərən şirkətlər qrupudur.

Nobel Energy qrupu öz sinfinin ən yaxşı həllərini təklif edir və həm daxili bazarda, həm də xaricdə enerji sənayesinin müxtəlif sahələrində nəzərəçarpan səmərəlilik nümayiş etdirir.

Nobel Energy bazarın dəyişən tendensiyalarını diqqətlə izləməklə və perspektiv inkişaf istiqamətlərini müəyyənləşdirməklə zəngin portfel yaratmağa müvəffəq olmuşdur. Şirkət daim bazarda onu fərqləndirən və yenilikçiliyin və yüksək məhsuldarlığın ön sıralarında olmasına imkan verən yeni həllər və texnologiyaları tətbiq etməyə çalışır.

Hazırda Nobel Energy törəmə şirkətlər və BM-lər vasitəsilə 1900 nəfəri işlə təmin edir və irimiqyaslı layihələrin icrası üçün 5000 nəfərdən çox əlavə işçi qüvvəsi cəlb edir. Nobel Energy-nin fəaliyyəti onun çoxsaylı törəmə şirkətləri və birgə müəssisələri vasitəsilə müxtəlif sahələri əhatə edir. Bu fəaliyyət Ofşor və onşor aktivlər üzrə Layihələndirmə, Satınalma, Tikinti və Layihə idarəetmə (EPCM), Təchizat zəncirlərinin idarə edilməsi, anbar idarəetməsi və satınalma (PSCM) xidmətləri, İnteqrə olunmuş xidmətlər və Qazma xidmətlərini əhatə edir.

Qazma xidmətləri

SOCAR AQŞ, SOCAR və Nobel Energy tərəfindən törəmə şirkətləri vasitəsilə təsis edilmiş, qazma və quyu xidmətləri göstərən şirkətdir. Onun xidmət spektrinə quyuların layihələndirilməsi, üfüqi, çoxtərəfli və maili quyuların qazılması, quyuların əsaslı təmiri, yan gövdələrin qazılması və s. daxildir. SOCAR AQŞ regionda API Spec Q2 Keyfiyyət İdarəetməsi üçün akkreditə olunmuş yeganə milli qazma şirkətidir.

“Turan Qazma və Mühəndislik Şirkəti” MMC (KCA Deutag və SOCAR AQŞ-ın birgə şirkəti) Xəzər şelfində və Mərkəzi Asiya regionunun bəzi hissələrində neft və qaz quyularının qazılması və mühəndislik xidmətlərinin göstərilməsi üzrə ixtisaslaşmışdır. Yerli şirkət kimi qurulan "Turan" öz ana şirkətlərinin mövcud infrastrukturlarını, təcrübəsini və resurslarını birləşdirməklə əhəmiyyətli iqtisadi səmərəni təmin etmək üçün yaxşı imkanlara malikdir.

İnteqrə olunmuş xidmətlər

Nobel Energy, Global Energy Solutions (GLENSOL) törəmə şirkəti vasitəsilə inteqrə olunmuş xidmətlər göstərir. Onun geniş xidmət spektrinə aktivlərin bütövlüyünün idarə edilməsi, üst aktuatorun və digər qazma qurğularının istismarının təmin edilməsi, texniki xidmət və təmiri, elektrik avadanlığı və nəzarət-ölçü cihazları, quraşdırma, istismara verilmə, işəsalma, istismar, qaz turbinləri və kompressorlarının, dizel mühərriklərinin, klapanların, borulu soyuducu anbarların əsaslı təmiri və texniki xidməti, plitə istilik dəyişdiricilərinin istismara verilməsi, istismarı, nasazlıqların aradan qaldırılması, təmir və texniki xidmət daxildir. GLENSOL ölkədə avadanlıqların texniki xidməti və əsaslı təmirinə kompleks yanaşmanı təmin edə biləcək ilk şirkətdir.

Ofşor və onşor aktivlər üzrə Layihələndirmə, Satınalma, Tikinti və Layihə idarəetmə (EPCM)

Nobel Energy və Wood şirkətləri Azərbaycanın neft və qaz bazarında mühəndislik xidmətləri və əməliyyatlara dəstək xidmətləri göstərmək üçün Wood Group Azərbaycan vasitəsilə birgə müəssisə haqqında saziş imzalayıblar. Birgə müəssisə (BM) Xəzər regionunda Layihələndirmə, Satınalma və Tikinti (EPC) üzrə inteqrə olunmuş xidmətlər göstərir. O, Wood şirkətinin mühəndislik və texniki imkanları ilə Nobel Energy şirkətinin Xəzər regionu üzrə bilik və təcrübəsini özündə birləşdirir. Wood Group Azərbaycan əsasən Azərbaycandan kənarda yerləşən müxtəlif obyektlərdə köhnə yataqların tikintisinin layihələndirilməsi, satın alınması və idarə edilməsi üzrə müqavilələr həyata keçirir.

Nobel Energy tikinti və layihələrin idarə edilməsi üzrə törəmə şirkəti olan PROKON vasitəsilə inteqrə olunmuş infrastrukturun, zavodların və qurğuların tikintisi proseslərinin layihələndirmə, satınalma, tikintidən tutmuş, tamamlama və sonrakı texniki xidmət, təmir və əməliyyatların idarə edilməsinə qədər müxtəlif ixtisaslaşmış xidmətlər təklif edir. Bundan başqa, Nobel Energy-nin törəmə şirkəti olan SDL Nobel müştərilərə yerində montaj, hazırlanmış materialların yoxlanılması, təzyiqli materialların sınaqdan keçirilməsi və digər xidmətlər təqdim edir.

İnteqrə olunmuş PSCM

Nobel Energy-nin törəmə şirkəti Llamrei DMCC satınalma, logistika və ekspedisiya, anbar və materialların idarə edilməsi xidmətləri də daxil olmaqla, Təchizat zəncirlərinin idarə edilməsi, anbar idarəetməsi və satınalma (PSCM) üzrə inteqrə olunmuş xidmətlər göstərir. Llamrei şirkəti qazma, layihə, texniki xidmət və istehsal əməliyyatları ilə bağlı neft-mədən materialları və avadanlıqlarının geniş spektrini satın alır. Logistika bölməsi materialların və avadanlıqların ilkin mənbədən müştəriyə çatdırılmasına qədər axınının optimallaşdırılmasına fokuslanır. Malların əksəriyyəti qlobal təchizatçılardan alındığından, logistika funksiyası malların Nobel Energy müştərilərinə vaxtında çatdırılmasında mühüm rol oynayır.

Daha ətraflı məlumat üçün www.nobelenergy.com saytına daxil olun.