NIEUWS

Uitvoering van het Digital Silk Way-project

In Azerbeidzjan, het centrum van energie en transport in de regio, worden grote infrastructuurprojecten uitgevoerd om het land te transformeren tot een digitaal centrum.

In dit kader voert AzerTelecom, onderdeel van NEQSOL Holding, het Digital Silk Way-project uit waar gewerkt wordt aan de aanleg van een glasvezelnetwerk dat Europa via Azerbeidzjan met Azië moet verbinden. Het project is er vooral op gericht het internationale internetverkeer via Azerbeidzjan te waarborgen, en beoogt de ontwikkeling van informatietechnologie en het digitale ecosysteem in het land en in de regio.

In het Azerbeidzjaanse deel van het project is de aanleg van nieuwe glasvezelkabels conform de internationale standaarden al gestart langs de spoorwegen in zuidelijke, noordelijke en westelijke richting en deze vordert gestaag. In een maand tijd sinds de start van het project heeft AzerTelecom meer dan 10 procent (110 km) van de aanleg voltooid. Volgens de planning moeten de bouwwerkzaamheden in de infrastructuurfase medio 2023 afgerond zijn. Bij de verschillende fasen van het project zijn adviesbureaus betrokken zoals Detecon Consulting en DLA Piper. De aanleg van deze infrastructuur maakt de totstandkoming van een multi-terabit backbone-internetroute met de buurlanden mogelijk en versterkt de digitale infrastructuur van Azerbeidzjan.

Ondertussen wordt, conform de tussen Azerbeidzjan en Kazachstan ondertekende interstatelijke overeenkomst, gewerkt aan de aanleg van het Trans Caspian Fiber Optic-kabelnetwerk over de bodem van de Kaspische Zee in het Aziatische segment van het Digital Silk Way-project. De lengte van de kabellijn over de zeebodem bedraagt in totaal 380 km. De datatransmissiecapaciteit zal in het beginstadium 4-6 terabit/s bedragen en in de volgende periode toenemen tot 16 terabit/s en hoger. Axiom, PwC en andere internationale adviesbureaus hebben een eerste technisch onderzoek van de zeebodem uitgevoerd, en hebben technische specificaties voor het project ontwikkeld. Ook is het tracé vastgesteld van de kabelroutes en de locatie van de te bouwen kabelstations aan de kust van Azerbeidzjan en Kazachstan, en zijn de voor het project benodigde middelen toegewezen. Momenteel wordt er een consortium gevormd van bedrijven uit Azerbeidzjan en Kazachstan. De oprichting van een joint venture wordt volgende week afgerond. Tegelijkertijd is de aanbestedingsprocedure voor de selectie van de verkoper afgerond, en wordt hard gewerkt aan de afronding van de relevante juridische en technische processen zodat met de bouwwerkzaamheden kan worden begonnen. Het is de bedoeling dat de bouwwerkzaamheden binnen twee jaar worden uitgevoerd. Om de uitvoering van het Trans-Caspian Fiber Optic-kabelnetwerk te versnellen, hebben AzerTelecom en het Kazachstaanse ministerie van Digitale Ontwikkeling, Innovatie en Lucht- en Ruimtevaartindustrie na gevoerde onderhandelingen relevante overeenkomsten bereikt. Ook het gezamenlijke draaiboek werd aangenomen en ondertekend.

Het Digital Silk Way-project werd in 2020 door het Global Strategic Infrastructure Leadership Forum in de Verenigde Staten gekozen als een van de vijf meest strategische infrastructuurprojecten in Azië.

AzerTelecom, onderdeel van NEQSOL Holding, is een toonaangevende groothandel in telecommunicatie in Azerbeidzjan die het land verbindt met het wereldwijde internet.