NIEUWS

NEQSOL Holding steunt bezoek van buitenlands medisch personeel aan Azerbeidzjan tijdens pandemie

Overeenkomstig haar beleid voor maatschappelijk verantwoord ondernemen blijven NEQSOL Holding en de bedrijven binnen de Holding projecten steunen ter bestrijding van de coronapandemie en ter verzachting van de negatieve gevolgen ervan.

Ter ondersteuning van de gezondheidszorg tijdens de pandemie heeft NEQSOL Holding de komst van 26 buitenlandse verpleegkundigen en artsen en hun activiteiten in Azerbeidzjan gefinancierd.

NEQSOL Holding heeft verschillende maatregelen genomen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus. Eerder dit jaar hebben verschillende bedrijven binnen de Holding geld gedoneerd aan het in Azerbeidzjan opgerichte Coronavirus Response Fund. Daarnaast hebben de Holding en haar bedrijven tijdens de quarantaineperiode voedselhulp verleend aan gezinnen met een laag inkomen in verschillende regio's van het land.

Een van de bedrijven van de Holding heeft geld vrijgemaakt voor de aankoop van testkits waarmee een corona-infectie snel kan worden opgespoord, voor beademingstoestellen, en voor speciale apparatuur die bij de ingang van een gebouw wordt gebruikt om de temperatuur van een persoon op afstand te meten. Ook heeft het bedrijf samen met de betrokken overheidsinstanties steun verleend aan gezondheidswerkers, bijgedragen aan de totstandkoming van diverse diensten en onlineplatforms ter bestrijding van het coronavirus en andere sociale projecten uitgevoerd.

Met het oog op de veiligheid van medewerkers, klanten en partners zijn bij NEQSOL Holding en haar bedrijven binnen de Holding sinds februari een reeks veiligheidsmaatregelen van kracht in de kantoren, productiefaciliteiten en dienstencentra conform de instructies van het hoofdkantoor.

NEQSOL Holding blijft maatregelen nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus in het land.