NIEUWS

NEQSOL Holding steunt herstelwerkzaamheden in de straten van Bina, district Khazar

Voor de ontwikkeling van de sociaaleconomische infrastructuur van de nederzetting Bina worden, op verzoek van het districtsbestuur Khazar en met financiële steun van NEQSOL Holding, diverse projecten uitgevoerd.

De Nizami Abbasovstraat (1,5 km) en Khaganistraat (1,6 km), die beide worden gebruikt door 1000 inwoners, en de omliggende infrastructuur zijn vorig jaar met financiële steun van het bedrijf opnieuw aangelegd. In het kader van de bouw- en herstelwerkzaamheden werd in totaal 27.791 m2 asfalt aangebracht op de hoofd- en zijwegen en op de rijbanen langs woongebouwen. Bovendien werd 1930 meter trottoirs aangelegd en met asfalt bestraat om ervoor te zorgen dat bewoners zich veilig en comfortabel langs deze straten kunnen verplaatsen.

Om woongebouwen en wegen tegen regenwater te beschermen werden vier betonnen tanks met een totale inhoud van 1160 m3 gebouwd, 2018 meter waterleidingen aangelegd en 68 drainageroosters geplaatst. Voor een goede verlichting bij donker werden 48 oude lantaarnpalen gerepareerd en 24 nieuwe geplaatst, en 939 meter elektriciteitsleiding aangelegd.

Bovendien werd een omheining van 325 meter rondom de middelbare school in de Nizami Abbasovstraat hersteld en werd de fundering van de school hersteld. Dankzij de herstel- en bouwwerkzaamheden aan de Khaganistraat hebben de inwoners nu gemakkelijk toegang tot de moskee en de school.

Op initiatief van het districtsbestuur van Khazar en met financiële steun van NEQSOL Holding is daarnaast de herbestrating van verschillende andere straten in Bina ingepland. De uitvoering van een project voor de herbestrating van de 2,2 km lange Mahammad Fuzulistraat en de bijbehorende infrastructuur is in de eerste week van dit jaar van start gegaan.